TONOZ DÜŞÜNCE ATÖLYESİ

 

Güzel İşler DerneğiBest Buddies Turkey işbirliği ile yapılacak TONOZ Düşünce Atölyesi Bergama’nın tarihi dokusu içerisinde hayatlarını felsefeyi bir yaşam biçimi haline getiren insanlar ile birlikte genç zekâların düşünce yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Düşünce Atölyesi Hedefleri Nelerdir?

Felsefi düşünme tarzını kazandırmak.

Felsefi düşünüşün ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmek.

Düşünceye saygıyı öğreterek etkin dinleme becerilerini geliştirmek.

Dünya sorunlarına felsefi yaklaşmayı öğretmek.

İletişim ve etkileşim becerileri kazandırmak.

Öz güven duygusu kazandırmak.

Liderlik becerisi kazandırmak.

Sosyalleşmeye farklı bir boyutla yaklaşmalarını sağlamak.

Atölye Nasıl İşleyecek?

Atölye, 13-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bergama’da düzenlenip, 5 gün sürecektir.

Atölye katılımcıları Bergama’daki Best Buddies Turkey gönüllüsü lise öğrencilerinin evlerine konuk olacaktır.

Atölyeler; Asklepion Tiyatro, Bergama Akropolü, Yerlitahtacı Güzel İşler Doğa Atölyesi, Yerlitahtacı Köy Meydanı, Sinagog,  Bergama Tasarım Atölyesi, Arasta, Kozak Yaylası ,5 Adet Ayrı Köy Noktası, Çandarlı Sahil, Bergama Müze Bahçesi, Kızıl Avlu, Domuz Alanı ve Tarihi Bergama Kemerleri noktalarında düzenlenecektir.

 

(*) Tonoz: kesme blok taş ve küçük moloz taşlardan örülerek yapılmıştır. İç yüzeyde belirli aralıklarla nişler görülür. Bu nişlerden bazıları ve tonozun bir ucu olasılıkla mekân olarak kullanabilmek için sonraki dönemlerde moloz taş örülerek kapanmıştır. Roma dönemi Soma Aksu suyolu büyük ihtimalle güneybatıdaki Kent Dagı’nın alt bölgesinde sona ermekteydi. Ova tarafı destek tonozlarıyla genişletilmiş olan ve eskiden Gurnellia şimdi Büyük Alan denilen bir meydan belki deTraianus Gymnasionu’ nun binalarını taşımış olabilir. Ancak meydanda bu görüşü destekleyecek herhangi bir yapı kalıntısı yoktur. Araştırmalar bu tonozların. Bizans döneminde suyolunun bitiminde bulunan büyük sarnıçlar olarak hizmet verdiklerini ortaya çıkarmıştır. Tonozlar bölüm bölüm Bergama Akropolisi’nin eteklerinde korunmuş, yarı tıkılmış ya da kalıntılar olarak görülebilir. Bergama Domuzalanı mevkiinde meydanı genişletmek için arazinin eğimli olduğu alanlarda tonozlu alt yapılar inşa edilmiştir. Yeni restore edilmiş Tonoz yaklaşık 80 kişilik bir seminer odası olarak günümüzde kullanılmaktadır.