DELİ-e Deneysel Liderlik Atölyesi

Deneysel Liderlik Atölyesi (DELİ-e), bireyin kişisel yeteneklerini deneyimlemesinin, pratik uygulamalar ile öz gözlemlemesini arttırmasının ve bu bilgilerin yaşam adımlarına destek olmasının hedeflendiği bireysel liderlik atölyesidir.

Deneysel Liderlik İçeriği Nedir?

DELİ-e, bireysel çalışmalar ve alt grup çalışmaları içeren sunum, atölye, ön hazırlık ile süreç sonu kompozisyonları barındıran geri bildirim süreçleri ile desteklenen çalışmalardan oluşur. Katılımcıların deneysel atölye sürecini yaşamaları ve öğretileri hayatlarına taşımaları arzu edilir. Atölyelerde katılımcılardan proaktif olmaları, iyi bir dinleyici olmaları ve atölyelerde paylaşımcı yapıda çaba göstermeleri, atölye süresince kendi öz değerlendirmelerini samimiyetle yapmaları istenir. Atölye formatı da bu isteği yaratacak kurgu ile tasarlanmıştır.

Katılımcıların bireysel liderliği bir süreç, paylaşım, ortak payda, ortak yeti ve destek çalışması olarak görmesi hedeflenir. Çalışma içinde; üretim, yaratım, süreç katılımı ve değerlendirilmesi, geri bildirim yetisi, sürdürülebilir iletişim, deneyimsel aktarım/paylaşım, öznel adım, özeleştiri / öz gözlemlemede gerçekçilik ve bireyin kendi yaşamına liderlik etmesinden başlayan açılımlar esas alınır.

Bu formların neler olduğu ve keşif süreçleri, atölye başlıklarında anlatılır ve katılımcılara aktarılır.

Katılımcılar, atölye öncesi verilen kayıt formunu eksiksiz doldurmalıdır. Diğer katılımcılar ile bir arada form doldurulması kesinlikle önerilmez.

Atölye 16-23 yaş arası minimum 40 maksimum 100 öğrenci için planlanmıştır ve 2 gün olarak uygulanır.

Çalışmalarda alt gruplar önce ve sonra değerlendirme süreçlerine dâhil olurlar.

Alt gruplar içinde yetilerin gelişmesi, grup iç dinamizminde aktif rol almak, bir arada çalışmak ve diğer grupları dinleyerek, anlayarak deneyim yaşamak esas alınarak kurgu yapılır.

DELİ-e Nasıl Uygulanır?

DELİ-e, yedi (7) bölümlük bir çalışma içerir. Deneysel atölyeler, aşağıdaki başlıklarda süreç eğitmeni ile katılımcılar arasında yapılan çalışma ile yürütülür.

Kendinle İletişim Yetisi Atölyesi

İletişim üzerine anlatım ve konu başlıklı örnekleme çalışması içerir.

Yaşamının Lideri Olma Atölyesi

Kavramsal ve bilimsel bir deneyim içerir.

Sunum ve bilgi verme yönünde çalışır. Katılımcılar ön çalışma dokümanları hazırlarlar.

Atölyenin çıktıları, farkları ve etkileri tartışılır. Sonucunda yaşam içine örnekleme talebi yapılır. Güncel süreçlerle eşleştirmesi atölye süresince ve sonrasında katılımcılar ile birlikte yapılır.

Liderlik Örnekleme Atölyesi

Lider örnekleme atölyesi içerir.

Bu atölyede kamu tarafından bilinen liderler ile başarı ve başarısızlıkları tarihsel olarak incelenmeye alınır.

Katılımcılar ile liderlerin geçirdiği süreçler görüş olarak paylaşılır. Kamu dışında yerelde ya da çevrede lider olan kişi ve figürler üzerine örnekleme yapılır. (Örnek: Aile içinde lider figürler, arkadaş çevresi ve mahalledeki kişiler)

Profesyonel Liderlik Atölyesi

İş yaşamında liderlik başlıklarının işlendiği atölyedir.

Atölyede, profesyonel yönetici olarak çalışmalara liderlik etme başlıkları, buralarda geçen süreçler ile ilgili bilgiler verilir ve deneyimsel aktarım yapılır. İş yaşamında ve iş kurulumunda çalışmaların aksiyonel ve de organizasyonel liderlik süreçleri işlenir.

Sanal Liderlik ve Sosyal Liderlik Örnekleme Atölyesi

Güncel zaman liderleri arasında olan, Sanal Liderlik (internet fenomeni)  ve Sosyal Liderlik (içerikli sosyal çalışma liderleri) başlıklarında liderlik atölyesidir. 21. Yüzyıl etkileri odağında tartışma ve deneysel atölye modülü içerir. Bu tip lider formlarına dâhil olma, fayda sağlama ya da fark ederek duruş belirleme metotları burada işlenir.

Liderde Güç ve Karakter Kavramı

Lider kimliğinin bireyselde ve toplumsalda gücü ve karakteristik özellikleri atölyede işlenir.

Güçlü liderin yaşadığı süreçlerin incelenmesi, katılımcıların kendi iç liderlik dürtülerini tanımasına aracı olunması hedeflenir. Örnek liderlerin güç ve karizmalarının oluşma ve yansıma şekilleri incelenir. Bireysel örnekleme çalışması yapılır, katılımcılardan kendi güç ve karakter tanımlamalarının yapılmasına aracı olacak grup atölyesi yapılır.

Öznel Liderlik Deneyimi

Zaman ve mekândan bağımsız öznel liderlik deneyimi çalışmasında katılımcılardan bir çalışmaya liderlik etmesi beklenir, atölye kurgusu bu formda yapılmıştır.  Verilen sürede katılımcılar deneyimlerini öznel seçimleri ile yaşar. Çalışma öncesi katılımcılara yapacakları çalışma formatı anlatılır.

DELİ-e Uygulama Takvimi Nasıldır ve Atölye Nerede Yapılabilir?

Bir hafta sonu 2 günden 5’er saat olarak uygulanır

Salon: Atölye için uygun yer açık bir salon oturma düzeni,

Salon ya da dış alan: Katılımcı sayısının ayakta durduğunda salonun ½’sini maksimum kaplayacağı bir boş alana ihtiyaç vardır. Okul holü olabilir.

Ör: 40 katılımcı ayakta 60 m2 yer kaplıyorsa salon alanı toplam 100-120 m2 olmalıdır.

Barkovizyon

Beyaz seyyar tahta

Ufak çapta kırtasiye ekipmanı atölye materyali olarak dahil olabilir.

HAZIRLAYAN

GİD Ekibi  

Sosyolog – Psikolog – İletişim Uzmanı – Yönetici – Sosyal Tasarımcı – İşletmeci – Mühendis

YÖNETEN

Sercan Duygan – Sosyal Tasarımcı

Güzel İşler Derneği ekibi tasarım çalışmasına aktif katılmıştır.